Inne

Skład materiałów niebezpiecznych

Magazyn substancji niebezpiecznych

Składowanie materiałów niebezpiecznych nie jest sprawą zwyczajną. Musi bowiem istnieć dobry poziom ochrony przed wybuchem, pożarem, awarią instalacji elektryczne, sabotażem i innymi zagrożeniami. Prawie każde takie przejście mogłoby doprowadzić do tego, że zgromadzone substancje wybuchowe czy łatwopalne mogłyby w parę chwil spowodować pożar gigantycznych rozmiarów.

Magazyn chemikaliów najlepiej zlokalizować poza obszarami zamieszkałymi, na obrzeżach miasta. W razie wpadki istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będzie ofiar w ludziach. Budowa magazynu powinna zacząć się od skompletowania potrzebnych materiałów, a te muszą spełniać dodatkowe normy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Magazyn materiałów niebezpiecznych powinien być pod stałą kontrolą, tak aby osoby postronne nie mogły zdobyć się do środka.

Nie chodzi tu wręcz o sposobność spowodowania pożaru czy wybuchu, ale sama kradzież niebezpiecznych substancji może posiadać tragiczne skutki, jak choćby sposobność ich wykorzystywania do produkcji domowej roboty ładunku wybuchowego. Inne obostrzenia musi spełnić magazyn gazów, a są nimi choć zabezpieczenie przed iskrzeniem, które może spowodować nie tylko wadliwa instalacja elektryczna, ale wręcz zjawisko indukcji prądów w metalowych powierzchniach. Dlatego instalacja odgromowa i uziemiającą musi być wyprodukowana z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności, pod okiem wybitnych fachowców. Dopiero taki magazyn substancji niebezpiecznych można nazwać dobrze zabezpieczonym i nie obawiać się, że przypadkowe zdarzenie jak przykładowo uderzenie pioruna spowoduje pożar albo eksplozję.

Dodatkowe informacje: magazyn chemiczny.